El-eftersyn

Fra 1. maj 2012 er det obligatorisk at der skal udføres et el-eftersyn, når der tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med en hushandel.

Hvorfor få lavet et el-eftersyn?
Et el-eftersyn sikrer, at både sælger og køber kommer godt videre efter en bolighandel. Når en autoriseret elinstallatør har gennemgået boligens installationer, får både køber og sælger vished for boligens tilstand og hvilke forhold, der eventuelt skal udbedres.

Med el-eftersynsordningen ved begge parter, at de har handlet en elsikker bolig. Formålet med ordningen er desuden at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, der er bestemt i forældelsesloven. Dette sker, når sælger fremlægger en tilstandsrapport, en el-eftersynsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Sælger betaler for rapporter, mens udgiften til den eventuelle ejerskifteforsikring deles mellem de to parter.