Parkeringsdispensation

Det er muligt at få parkeringsdispensation i Ålborg. Anmodning om dispensation laves på denne hjemmeside. Man skal forvente en behandslingstid på 2-3 arbejdsdage og dispensationen kan maksimalt udgøre 1 måned.

http://www.aalborgkommune.dk/Borger/trafik-og-veje/Parkering/Sider/Parkeringsdispensationer.aspx