Vejledning i korrekt aflåsning af maksimalafbrydere

Når man pga. arbejde på installation skal have aflåst en maximalafbryder (eller en sikringsafbryder) skal følgende fremgangsmetode altid anvendes for at synliggøre for kunden, at arbejdet udføres af en ekstern leverandør:

  • Man skal altid anvende en til bryderen egnet låsebøjle. Hvis flere har behov for at aflåse skal der anvendes låsebøjle med plads til flere låse.
  • Vi skal altid anvendes låse med Erik Lytzens eget låsesystem.
  • Vi skal altid monteres eget plastskilt med Lytzen Logo, montørnavn og mobilnummer.
  • Hvis lås i forvejen er påsat og skiltet med kundens system, monterer vi altid vores egen lås og skilt som vores sikkerhed for, at bryderen ikke utilsigtet bliver tændt.

HUSK ALTID AT MÅLE SPÆNDING FØR ARBEJDET PÅBEGYNDES!!!