Lagerstyring på Barfoedsvej

Fra d. 7. april 2014 begynder vi at køre automatisk lagerstyring.

Hvad får det af betydning?
Det er meget vigtigt, at I scanner materialerne, hver gang I tager noget fra hylderne. Det er ligeledes MEGET vigtigt, at I scanner med minus foran, når I lægger materialer på lager igen.
Der skal scannes HVER GANG der tages materialer på lageret eller lægges materialer tilbage på lageret.

Ved scanning skal I huske at bruge lokationen:
Hjørring Centrallager: Når I scanner varer fra lageret.
Billokation: Når I scanner varer fra bilerne.

Steffen vil i løbet af foråret og sommeren gennemføre lagerkontrol i vores biler. Derfor er det vigtigt, at I bruger de rigtige lokationer, når I scanner.

Hvis der kommer returvarer i store mængder, må de ikke scannes retur. Specielt hvis der kommer varer fra en afsluttet sag. Det skal afleveres til Erik Borup, som efterfølgende får det sendt og scannet retur.

Reminder: Hvis der er modtaget varer, som er forkerte, så HUSK at de skal returneres til leverandøren indenfor 14 dage.

Husk selv at hjælpe med at holde orden på lageret!

Returvarer
I bedes være opmærksomme på følgende, hvis der skal returneres varer til Solar:

  • Varen må ikke være åben
  • Der må ikke være skrevet på pakken
  • Labels må ikke fjernes

Har i flere varer af samme slags, så lad være med at åbne alle varerne, før i finder ud af, at det ikke er den rigtige vare i står med i hånden. Hvis varen er åbnet kan den nemlig ikke returneres til Solar.

Indtelefonering af ordrer
Husk at indtelefonere, de ordrer, der er mulighed for i god tid (mellem kl. 13.00-14.00), således vi har mulighed for at betjene hasteordrer.

Bestillingsliste
Husk at skrive på de sedler, der ligger på lageret, når i tager det sidste af varen. På denne måde kan vi sikre os, at vi altid har de materialer, i bruger meget på lageret.

Biler
Vi er langt med at få varelagrene i biler på plads. Da dette er en opstartsfase er det vigtigt, at vi lærer af processen, så alle gode ideer modtages gerne.

Koldlageret
Skal du bruge kabelbakker, kabelstiger og gitterbakker, så kig på koldlageret eller spørg Erik inden du bestiller nye varer hjem.

Returnering af varer til lageret
Spørg Erik, hvis i er i tvivl om, hvor returvarer til lageret skal ligge. Det er nemlig nemmere at finde tingene, hvis de ligger på den rigtige hylde. Spørg hellere en gang for meget :).

Bortskaffelse af lyskilder
I tilfælde af, at I skal bortskaffe lyskilder såsom rør, pærer og lignende står der på koldlageret en dertil indrettet grøn container.

Aflever venligst ovenstående heri, så vi undgår, at der kommer lyskilder i affaldsspandene på lageret.

Stiger
Stiger skal fremover lægges i containeren, og ikke på koldlageret, efter endt brug.

Varer bestilt hjem til kunder
Varer der er bestilt hjem til kunder ligger på hylden på lageret.

VVS servicelager
Der er nu lagerstyring på VVS servicelageret.

Lager på Georg Jensens Vej
Der er følgende lokationer på Georg Jensens Vej:
Ventilation, VVS service, køl og diverse.