Pension Danmark

Se følgende information vedr. jeres sundhedsordning igennem Pension Danmark.

Pension Danmark

 

Arbejdssedler
Husk at aflevere alle jeres færdige arbejdssedler når arbejdet er afsluttet, I har scannet timer og materialer derpå og udfyldt slutkontrollen på bagsiden.
Vi bruger de færdige arbejdssedler som faktureringsgrundlag. Uden dem kan der gå længe, inden vi opdager, at arbejdet er færdigt, og vi får sendt en faktura.

Firmakørsel i privatbil
Har du kørt i din egen bil og vil have kørselsrefusion, skal der udfyldes en kørselsblanket som skal udfyldes med til og fra adresse, samt antal kilometer. Blanketten kan afhentes i bogholderiet og skal afleveres der igen i udfyldt stand.

Løngrundlag
Løngrundlag skal afleveres senest mandag morgen med underskrift på. Det kræves, at man har en aftale med sin overmontør, hvis man ringer sine timer ind og ikke selv kommer ind i firmaet og scanner sine timer.

Oprettelse af ordrer til vores egne medarbejdere
Oprettelse af ordrer til vores egne medarbejdere skal for medarbejdere på Georg Jensens Vej oprettes af Thomas Nielsen (undtagelsesvist af Ivan i Thomas’ fravær) og for elektrikere af overmontøren i deres afdeling.

Garantisager
Husk at garantisager skal oprettes til kunden og sagsnummer henføre til den pågældende garantisag.