Flyer fra køleafdelingen

Der er lavet denne flyer fra køleafdelingen:

http://www.lytzen.dk/wp-content/uploads/2014/08/koele-flyer.pdf