Persondataloven

På linkene herunder kan I læse Erik Lytzen A/S’ Persondatapolitik samt Databeskyttelsespolitik, som er udarbejdet i forbindelse med EU’s lov om beskyttelse af persondata, som trådte i kraft 25. maj 2018.

Persondatapolitik Erik Lytzen

Databeskyttelsespolitik Erik Lytzen

 

Firmapolitik for brug af mobiltelefoner

Det er ulovligt at anvende mobiletelefon under kørsel – medmindre den er håndfri installeret, Erik Lytzen a/s påtager sig ikke noget ansvar for overtrædelse af lovgivningen i denne forbindelse.
Anvendes mobiltefonen ulovligt under kørsel, vil en eventuel bøde påhvile medarbejderen og være Erik Lytzen a/s uvedkommende.
Mobiltelefonen må kun benyttes til erhvervsmæssige samtaler i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og ikke til private formål.
Tilsiddesættes reglerne, kan det medføre skattemæssige konsekvenser for såvel medarbejderen som for Erik Lytzen a/s.
Mobiltelefonen tilhører Erik Lytzen a/s og skal uden påkrav tilbageleveres til Erik Lytzen a/s ved fratræden. Erik Lytzen a/s er berettiget til at kræve mobiltelefonen returneret når som helst.

 

Firmapolitik for brug af firmabil

Erik Lytzen a/s’ varebiler må kun benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og i intet tilfælde til private formål.
Det er ikke tilladt at medtage passagerer, der ikke har tilknytning til Erik Lytzen a/s aktiviteter og omsætning.
Tilsidesættes reglerne, kan det medføre skattemæssige konsekvenser for såvel mig som for Erik Lytzen a/s.