Samarbejdsmøde den 25. august 2011 – Lytzen VVS

Thomas Nielsen – TN, bød velkommen og orienterede om følgende:

Værksted på Horsevang er tømt og lukket. Aage Steen logo på tøj, fakturaer og andet er på vej ud og erstattes med Lytzen logo, så tøj m.m. fremtræder i samme design som øvrige Lytzen afdelinger.

Værksted og kontor er næsten færdigindrettet. I løbet af efteråret indrettes frokoststue, hvor der tidligere var lampelager med dør ud til værksted og vindue mod nord. Desuden etableres mødelokale, hvor der tidligere var kontor til belysningsfirmaet.

Stiger og sjældent brugt værktøj opbevares i container på pladsen. Værkstedsnøglen passer i låsen.

Det opfordres på det kraftigste til at der til stadighed holdes pænt og ryddeligt på værkstedet. Værktøj, der kommer retur til værksted skal være tømt og renset for støv, spåner og lignende, så værktøjet fremtræder i indbydende stand til den næste.

Dem, som har firmabil skal holde den ryddelig og ren både indvendigt og udvendigt, da den er firmaets ansigt ud af til. Gældende færdselsregler skal overholdes til enhver tid. Hvert kvartal udleveres checkskema til bil, som returneres til TN, da der har været flere tilfælde af over- overskredne serviceintervaller, der i sidste ende kan få indflydelse på garantiforhold for de biler, der er omfattet af garanti. Der skal være Falck kasse i alle biler. Check dette, vi har nogle på kontoret.

Der indkøbes en PC mere til scanning af timer og materialer, så vvs og køl/ventilation har hver sin. Dette skulle helst minimere fejl vedrørende scanning i forkert firma.

I forbindelse med orientering om organisationen i firmaet blev det oplyst, at der overvejes en sammenlægning med Lytzen A/S og der i den forbindelse kan blive tale om de samme arbejdstider som i øvrige Lytzen afdelinger. Medarbejdere på større pladser kan som på nuværende tidspunkt stadig følge øvrige håndværkeres arbejdstider.

Michael Torp – MIT :
Der kan kun købes materialer efter forudgående rekvisitionsnummer. Dette kan bestilles på kontoret og skal oplyses ved bestilling af varer hos leverandører. Desuden oplyses sags eller ordrenummer. Det henstilles til at man samler sine varer på én samlet ordre til grossist, da flere grossister er begyndt med gebyr for mindre ordrer eller telefonordrer.

Grunden til ovennævnt er at bogholderi og grossister bedre kan fordele fakturaer til de enkelte projekter og indkøbskonti.

Man må gerne se mere end én dag frem mht. varebestilling, det gælder selvfølgelig også dem på kontoret.

Arbejdes der på en opgave, hvor der skal udføres KS er det vigtigt at denne udføres løbende. Hermed opdages evt. forkerte varebestillinger/leverancer og udførselsmetoder i tide.

På jobsedler skal alle punkter og afkrydsningsfelter gennemgåes og punkterne udfyldes iht den opgave jobsedlen vedrører. Husk også at skrive materialer på og afkrydse om du er færdig. Er der brugt underleverandører (tømrer, murer ell.), skal det påføres under materialer.

TN:
Der arbejdes på ISO 9001 certificering af køleafdeling, da dette har betydning for mængden af kølemiddel, der må arbejdes med (større anlæg).

Af større nye projekter kan nævnes:
42 små ventilationsanlæg på HMAK,
Harald Nyborg – vvs, ventilation og elarbejder for HP gruppen
Fjordline terminal – vvs, ventilation, køl og elarbejder for HP gruppen
Ældrecenter med plejeboliger på Svanelundsbakken for Hjørring Kommune

I øvrigt arbejder Ivan og TN på, at omfanget på servicekontrakter indenfor alle fag under Lytzen skal øges. Der udloves i den forbindelse 1 flaske god rødvin, hvis man kommer med et emne til servicekontrakt og denne underskriver kontrakt.

Alex fra el værkstedet registrerer diverse værktøj i den takt det kommer på værkstedet. Dog senest i forbindelse med årlig kontrol.

Personaleforeningen bliver fremover for alle afdelinger og i den forbindelse opfordres der til at alle afdelinger stiller op med et emne til næste valg.

Der blev efterlyst regler for gaver fra firmaet i forbindelse med mærkedage. Der gives gave til barns konfirmation, Rund fødselsdag fra 50 år og op, bryllup, sølvbryllup og lignende.

Der er fælles fisketur til Bindslev fiskepark den 3/9. Tilmelding og info på kontoret.

Det blev oplyst at telefon nummer på hovedafdelingen er forkert i personalehåndbogen. Det rigtige nummer er 96230333. Rettes ved næste revision, da der er flere ting, der skal rettes.

Medarbejderlogin via hjemmesiden www.lytzen.dk (nederst på siden), foretages med sit medarbejder nummer, der bruges både til brugernavn og password. Her kan læses diverse referater og andre personalemedelelser.

Kim/Michael:
Viega afholder kusus i pressystemer den 30/8. tilmelding efter mødet.

Hilti vil gerne holde kursus i brandlukninger. Mit vender tilbage med eksakt dato for dette arrangement.

Under evt. blev følgende debatteret:
Navn/ID for montører overfor kunder – skal være fælles for alle afdelinger
Tilhørsforhold til fagforeninger – se personalehåndbogen
Medarbejdersamtaler – snarest i samme takt som øvrige afdelinger
Tillidsmand/sikkerhedsrepræsentant? – Anders Thomsen indkaldte tilstedeværende til møde, for valg af samme

Næste møde:
Der indkaldes, når der er relevante emner.