Samarbejdsmøde den 22. juni 2012 på Georg Jensens Vej

Thomas (TN) og Ivan(IJ) havde indkaldt til samarbejdsmøde på Georg Jensens Vej. TN var fraværende pga. møde med eventuel ny kunde.

Vi har konstateret, at der er problemer med at scanne timer og materialer. Såfremt der ikke bliver scannet rigtigt på sagerne kan det resultere i manglende fakturering og dermed koste firmaet penge. Vi har opdaget eksempler på både forkert registrering af timer og manglende scanning af materiale på ordrene.

Husk, at der ikke må tages kopi af jobsedlerne, spørg efter en ekstra jobseddel, hvis det er nødvendigt hos Ivan, Thomas eller Kim i stedet.

Der kan ikke købes materialer uden et rekvisitionsnummer, husk nummeret kun kan bruges en gang.

Georg Jensens Vej er topscorer på værkstedstimer. Værkstedstimerne skal reduceres.

Det er konstateret, at nogle medarbejdere scanner sygetimer ind på ordre/sager, husk de skal scannes ind på sygetimer.

Husk at rydde op efter jer når i kommer tilbage fra en sag/ordre og husk, at tiden skal påføres kunden.

Pauser holdes fra kl. 09.00 – 09.15 og igen fra kl. 12.00 – 12.30. Så vidt muligt holdes pausen på pladsen.

Der skal tænkes KVALITET. Kvaliteten skal højnes, således reklamationssagerne minimeres.

Vær omhyggelig med, hvor i stiller tingene på pladserne.

Medarbejderhjemmesiden er blevet opdateret. Kom gerne med input til Gitte L. og Gitte B.

Der er problemer med, at fragtmanden ikke kan komme til at aflevere materialer om natten. Husk parkering ikke må ske foran porten udenfor arbejdstiden. Udenfor arbejdstiden skal parkering være oppe ved Sæbyvejen.

Firmaet betaler ikke bøder og afgifter. Reglerne skal overholdes! Der kom et input med, at man kan få midlertidige tilladelser til at parkere i Aalborg. GB har undersøgt mulighederne og det er muligt. Kontakt TN, KL eller IJ, hvis det bliver nødvendigt (kommune n skal have ansøgningen 2-3 dage inden den skal bruges).

IJ efterlyste en palleløfter. Der står en palleløfter på Svanelundsbakken og en sækkevogn.

VVS vagttelefon er hurtig til at blive afbrudt. Det kan ikke ses, hvem der ringer op. IJ vil forsøge det gamle system igen. Dem det er relevant for hører, såfremt det bliver lavet om.

Rami foreslog, at der kom headset til telefoner og GPS i bilerne. TN undersøger det nærmere.

KL, IJ og TN har ferie i uge 29. Thomas Nejsum kontaktes, hvis der er nogle problemer. Købsrekvisitioner laves af Erik Borup.

Man må gerne selv have tænkt løsningsforslag når man ringer ind til f.eks. IJ med problemer.

Husk sortering af affald inden det smides i containerne.

Der var en der spurgte efter et højere informationsniveau. Medarbejderhjemmesiden bruges til dette samt diaolog mellem kontoret og medarbejderne. Når det er nødvendigt indkaldes der til møde.