Samarbejdsmøde Erik Lytzen a/s 2011

LL:
Der er flere og flere der ringer ind med timer, i stedet for at køre hjem i firmaet. Fremover skal det aftales med overmontøren hvem der kan gøre det.
Medarbejdersamtaler starter i juni måned.
ACN vil komme rundt på pladserne i fremtiden, (Autorisation).
ACN har overtaget servicen. Det vil sige at når Per Sproegel skal opereres, har ACN både installation og industri service.
Tonny Søndergård vil i fremtiden hjælpe Per Sproegel i industri afdelingen.
Mogens Jepsen går på pension 6. maj.
Anders Lytzen stopper 1. maj. Erik Borup bliver ny lagermand.
Sommerferie aftales med overmontøren nu.
Materialer skal bestilles 1 dag i forvejen, som i gamle dage, Husk det.
Gaver fra firmaet:
Konfirmationer, fødselsdage fra 50 år og fremad, bryllup, sølvbryllup osv.
Personaleforeningen er jeres valg.
Næste samarbejdsmøde bliver sidst på året. Nyhedsbrevet vil udkomme omkring sommerferien.
Vi har pt. ikke fået nye arbejder i fremtiden.
Som et nyt punkt vil vi fortælle om resultatet fra sidste år.
I 2010 kom vi ud med et overskud på kr. 85.000,-. Det er ikke et stort overskud, men vi er tilfreds med det, i disse tider.
PS:
Vi har den seneste tid haft et par folk, der har fået stød. HUSK at tjekke om der er spænding på, selvom kollegaen har sagt at det er der ikke. Det er jeres eget ansvar.
TN:
Johannes hjælper på kontoret og lager i ventilationsafdelingen.
Evt. / Medarbejder:
Rasmus B: Hvad med industri afdelingen, nu hvor I tager et par folk?
TN: Det har vi fokus på, og vi arbejder på sagen.